Для виконання будівельних робіт потрібна ліцензія на виконання будівельних робіт. Наразі органом, який відповідальний за видачу ліцензій на виконання будівельних робіт є Державна архітектурно-будівельна інспекція (ДАБІ). Кожному відокремленому структурному підрозділу для здійснення будівельної діяльності на підставі виданої суб’єкту будівельної діяльності ліцензії орган ліцензування видає завірені ним копію ліцензії та додатки до неї, про що вноситься запис до журналу реєстрації виданих ліцензій.

Засвідчена органом ліцензування копія ліцензії є документом, що підтверджує право відокремленого структурного підрозділу суб’єкта будівельної діяльності на провадження будівельної діяльності.

Для отримання ліцензії заявник повинен подати такий пакет документів:

  1. Заява на отримання ліцензії.
  2. Відомості про виробничо-технічну базу, склад працівників за професійним та кваліфікаційним рівнем, технологію виробництва, інформаційно-правове забезпечення,наявну систему контролю якості виконання робіт, виконаних заявником будівельно-монтажних робіт.
  3. Відомості про відокремлений структурний підрозділ, який теж займатиметься будівельною діяльністю (якщо таке є).
  4. Копія паспорта керівника одержувача ліцензії (тільки для ФОП, які відмовилися від отримання ідентифікаційного коду).
  5. Нотаріально засвідчена копія свідоцтва про державну реєстрацію.
  6. Нотаріальні копії документів, що підтверджують рівень освіти та кваліфікації фахівціів для цього виду господарської діяльності.
  7. Перелік документів, що подаються.

Вартість отримання ліцензії за допомогою наших послуг – від 28 000 грн.

Вартість залежить від виду будівельних робіт та розраховується індивідуально для кожного.

 Терміни виконання наших послуг становлять 20 робочих днів, з моменту надання всіх необхідних документів та нотаріального засвідчення довіреності.

Наші послуги охоплюють:

  1. Консультація з питань одержання ліцензії.
  2. Підготовка необхідного пакету документів.
  3. Отримання ліцензії.

Обираючи наші послуги, ви гарантуєте собі якісне виконання роботи з отримання ліцензії, а також заощаджуєте свій час.